Agenda

Date and TimeTitle
Apr 20, 2021
7:00am - 1:00pm (Bogota)
Backup Check Point Experiência Português

Apr 20, 2021
8:30am - 2:30pm (Bogota)
Backup Check Point Experience Español

May 18, 2022
6:45am - 10:00am (Bogota)
Check Point CPX- Português

 

 

May 18, 2022
8:45am - 12:00pm (Bogota)
Check Point CPX Español

 

May 19, 2022
6:45am - 10:05am (Bogota)
Check Point CPX- Português

 

 

May 19, 2022
8:45am - 12:00pm (Bogota)
Check Point CPX Español